Workshop "Omgevingswet als aanjager voor organisatieverandering"

Workshop "Omgevingswet als aanjager voor organisatieverandering"

11-12-2019
12:00 - 16:00
Naarderstraat 282E, 1272 NS Huizen

Doelgroep: Programmamanagers / projectleiders omgevingswet, betrokken management en interne organisatieadviseurs van (inter)gemeentelijke organisaties.

De omgevingswet wordt steeds concreter richting 1 januari 2021.

Ronde tafel bijeenkomst “Sleutelrol voor veranderend management”

Ronde tafel bijeenkomst “Sleutelrol voor veranderend management”

16-01-2020
12:00 - 16:00
Locatie midden in het land

Doelgroep: bestuurders, gemeentesecretarissen, directieleden en HR managers

De behoefte aan wendbaarheid en verandering van de organisatie wordt sterk gekoppeld aan de rol van het management. De managementstructuur en het managementprofiel worden stevig onder de loep genomen. Verplatting en versterking van het management zijn actuele thema's.

Workshop “Bevorderen van zelforganiserend vermogen in teams”

Workshop “Bevorderen van zelforganiserend vermogen in teams”

17-01-2020
11:00 - 16:00
Locatie midden in het land

Doelgroep: HR professionals en middenmanagement van (inter)gemeentelijke organisaties

Nadenken over effectieve vormen van zelforganisatie is een actueel thema, ook bij (inter)gemeentelijke organisaties. Het komt voort uit de onderliggende noodzaak tot wendbaarheid, de veranderende rol van de overheid en een aantrekkelijke werkomgeving bieden.